Fysioterapi

Fysioterapi

Hvad er fysioterapi egentlig? Får jeg bare nogle øvelser jeg skal gå hjem og lave eller hvad sker der egentlig?

Som fysioterapeut arbejder vi med fokus på muskler, sener, ligamenter, knogler og led. Samtidig er vi opmærksomme på, at kroppen hænger sammen, som en enhed. Det er derfor sjældent, at vi alene kigger på f.eks. knæet. Hos “Klinik for Manuel Medicin” arbejder vi ud fra, at hele kroppen skal kunne bevæge sig så optimalt som muligt, og ikke kun området med symptomer.

Vi undersøger din problematik og snakker med dig om, hvordan vi kan lindre eller fjerne dine gener. Behandlingen består af samtale, relevante undersøgelser og manuel terapi. Behandlingen består altid af en manuel behandlingsdel, men afhængig af din problemstilling, så kan det også være nødvendigt med ”hjemmeopgaver” eller genoptræning. Det kan bestå af enkelte øvelser der udførelse hjemme, superviseret genoptræning eller øget opmærksomhed og ændringer på bevægelser/mønstre i hverdagen.

Genoptræningen er med henblik på at styrke din krop, så skaden ikke vender retur. Book en tid hos fysioterapeuterne hos “klinik for menuen medicin” så vi kan hjælpe dig af med dit problem.

Book en tid hos fysioterapeuterne hos “Klinik for Manuel Medicin”, så vi kan hjælpe dig af med dit problem.

Kontakt os på tlf: 5388 4983 eller mail niels@kfmm.dk

Sygesikring Danmark

For at du kan få tilskud til din behandling hos en fysioterapeut, kræver det at din behandling bliver udført af en autoriseret behandler i EU/EØS/UK lande.

Du behøver ikke have en lægehenvisning i forvejen, men det er dog et krav, at du opfylder samme betingelser som hvis du havde en henvisning fra egen læge (Overenskomsten mellem regionerne og Danske Fysioterapeuter. Dette gælder også midlertidige ydelser)

Danmark giver tilskud når:

  • Når der er indikation for fysioterapeutisk behandling.
  • Når der er optaget journalnotater på den enkelte patient.
  • Når patienten har symptomer eller funktionsnedsættelse, der hæmmer dem.
  • Når der ikke er tale om primær forebyggelse.

Inde for samme sygdomsforløb gives der kun tilskud til én første konsultation i behandlingsforløbet og der gives maximalt tilskud til en behandling pr. dag.

Du kan læse meget mere om dette på linket nedenfor

https://www.sygeforsikring.dk/tilskud/fysioterapi

Her kan du desuden se, hvilke tilskud du kan få i de enkelte grupper.

Anmeldelser på Facebook