Astma / KOL / Bronchitis

Har du astma, bronchitis eller KOL? Så se her:

Det er muligt at forbedre vejrtrækningen, så den bliver væsentligt mindre besværet ved hjælp af osteopati.

Først er det vigtigt at forstå sygdommens art og hvad den gør ved kroppen – dette kan en osteopat være med til at finde frem til og afklare.

Fælles for astma, KOL og bronchitis er, at de besværliggør vejrtrækningen. Det er ikke muligt at fjerne sygdommene helt, men det er muligt at lette vejrtrækningen markant ved blandt andet at arbejde med diafragma (mellemgulvsmusklen), ribben og luftrør.

Ved behandling af KOL handler det mere om, at sørge for at ribben, brystben og luftrøret har fribevægelighed. Da KOL er en tilstand, hvor lungevævet bliver stift, kan det hjælpe vejrtrækningen, at alle strukturer omkring lungerne har fri bevægelighed.

Da astma og bronchitis er inflammatoriske tilstande i lungerne, skal disse tilstande behandles meget varsomt for ikke at provokerer inflammationen yderligere. Det er ligeledes vigtigt som astmapatient at holde sig væk fra mælkeprodukter, da disse øger slimproduktionen i kroppen – og da lungerne har samme slimproducerende MALT-celler som mellemrøret, kan mælkeprodukter have årsag til vejrtrækningsbesvær.

I klinikken har vi haft rigtig gode erfaringer med behandling af ovenstående tilstande.

Skal vi hjælpe dig? Så kontakt os på tlf: 5388 4983 eller mail niels@kfmm.dk

Anmeldelser på Facebook